Lãnh đạo khoa

Ths. Bs CKII. Phạm Phương Hạnh

Trưởng khoa

Ths. Bs.

Phó khoa

CN Điều dưỡng

Y Tá Trưởng